Thords släktskiva – OBS Version 3

1 thordomslag

Den här skivan innehåller 169 498 personer från arkivlektorn emeritus Thord Bylunds databas med samlade släktforskning. Också boken ”Thords tankar”, samt en föreläsning av Thord finns med på skivan.

Observera att uppgifterna på CD-skivan ej är att jämställa med primärkällor. De kan emellertid vara till god hjälp för att bygga upp en stomme av din släkt. Hittar du något intressant bör du alltid kontrollera uppgifterna mot originalböckerna.

Gör din beställning till
Mari-Anne Bergström 
eller passa på att köpa skivan
på något av föreningens arrangemang.