Höstens kurser!

KURSER I SLÄKTFORSKNING MIDÄLVA GENEALOGISKA FÖRENING
startar i höst kurser i släktforskning
17-18 SEPTEMBER 2022


Helgkurs för dig som har släktforskat tidigare men nu vill ta upp
tråden igen. Vi ska gå igenom allt nytt som kommit om bl.a. DNA
och på Internet mm
Ytterligare information
Hans Engqvist 070-674 75 71
Kerstin Hjortsberg 070-714 81 82


29 SEPTEMBER 2022
Fortsättningskurs (7 studietillfällen kvällstid 17-20)
Ytterligare information
Kerstin Hjortsberg 070-714 81 82
Mari-Anne Bergström 060-10 09 21


11 OKTOBER
Nybörjarkurs (7 studietillfällen kvällstid 17-20)
13 OKTOBER
Nybörjarkurs (7 studietillfällen dagtid 12-15)
Ytterligare information
Mari-Anne Bergström 060-10 09 21
Lennart Lindqvist 070-846 53 2

Projekt dagböcker.

Hej!

Skickar information om ett nytt projekt som Sundsvalls museum har tillsammans med Mittuniversitetet och Kungl. Gustav Adolfs Akademien. Projektet ska  dokumentera och bevara folkliga dagböcker digitalt. De dagböcker vi är intresserade av att digitalisera härrör från det långa 1800-talet, alltså från det sena 1700-talet till en bit in på 1900-talet. Vi erbjuder nu en möjlighet till föreningar och enskilda att digitalisera dagböckerna kostnadsfritt.

Läs mer i den bifogade filen och sprid gärna information om projektet!

Lena Nygren
Enhetschef, Sundsvalls museum

Nyhet inför hösten på forskarlokalen.

Vi kör igång igen den 31 augusti.

Nytt för höstsäsongen blir att vi slopar torsdagsöppet helt och i stället har öppet varje onsdag klockan 13.00 till 21.00. Styrelsen tror det underlättar för besökarna att slippa hålla redan på torsdagar jämna eller ojämna veckor och istället tänka att Onsdag = Släktforskardag.

Den ökade öppettiden gör att vi behöver minst två värdar per onsdag som sinsemellan delar upp dagen. Det innebär att vi behöver fler som ställer upp som värdar. Styrelsens ledamöter räcker inte till. Kan du tänka dig ställa upp? Meddela värdansvarige Marie-Louise Holm ( badhusgatan7@gmail.com ).

Information från årsmötet

Tyvärr var det bara 11 personer som hörsammat kallelsen till årsmötet som hölls i föreningslokalen lördagen den 26 mars: men här kommer en resumé över det viktigaste.
– Efter genomgång av verksamhetsberättelse och budget plus revisorernas uttalande så beviljades styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.
– Motionen om namnbyte på föreningen får p.g.a det låga deltagandet bordläggas till nästa årsmöte.
– Medlemsavgiften oförändrad 220 kronor/110 kronor för familjemedlem. Ungdomar upp till 25 år gratis.
– Kerstin Hjortsberg efterträder Robert Hammarstedt som ordförande (på 1 år)
– Omval på på 2 år för Maria-Anne Bergström (kassör) och Mattias Denkert (redaktör)
– Nyval på 2 år av Görgen Bodén (som blir lokalansvarig) och Anders Holmbom (ledamot)
– Ett år kvar har Hans Engqvist (vice ordförande), Marie-Louise Holm (värd-ansvarig) och Jan-Olof Stämberg (ledamot)
– Nyval på ett år: Eva Larsson (ledamot)
– Revisor: Lillemor Rådbom (1 år). Här är en vakant som styrelsen ska söka efter. Detsamma gäller revisorssuppleant.
– Valberedning blev avhoppade Robert Hammarstedt + Styrelsen.
Efter mötet var det fika med våfflor samt föredrag av Mattias D och Hans E om historiska kartor och lagfarter m.m.