Någon om vad som klubbades på MGFs årsmöte 2023-03-25

 • Ordförare för mötet blev Robert Hammarstedt och sekreterare Eva Larsson.
 • Föreningens räkenskaper slutade tyvärr på minus 988:26
 • Såväl verksamhetsberättelse och årsredovisning godkändes av årsmötet och
  styrelsen fick efter revisorernas godkännande ansvarsfrihet för 2022.
 • Den inkomna motionen om namnbyte på föreningen blev det stor samtalsämnet men beslutet blev ett ja till namnbyte. Detta innebär dock att det behöves ett ytterligare årsmötesbeslut till eftersom namnfrågan innebär en stadgeändring. Detta extra årsmöte kommer att ske onsdagen den 26 april klockan 18.00.
 • Verksamhetsplan samt budget för 2023 godkändes av årsmötet.
 • Medlemsavgiften höjs från och med 2024 från 220 kronor till 250 kronor (110 till 125 för familjemedlem). Anledningen är ökade kostnader för bl.a. hyra, el och släktforskarprogram.
 • Kerstin Hjortsberg blev omvald som ordförande på 1 år.
 • Omvalda på 2 år blev det för Hans Engqvist, Marie-Louise Holm, Jan-Olof Stämberg samt Eva Larsson. Övriga ledamöter har ett år kvar.
 • Blev bara val av en ordinarie revisor varför jakt på ytterligare en revisor fortsätter. Även en revisorssuppleant efterlyses.
 • Robert Hammarstedt står kvar som valberedning med hjälp av styrelsen.