Forskarsalen + årsmöte

Forskarsalen stänger för säsongen. Vi har haft onsdagsöppet (med restriktioner) under våren men intresset har inte varit så stort så därför har styrelsen beslutat stänga lite tidigare än vad som sagtss. Vi hoppas på att komma igång med verksamheten efter årsmötet.

Ett preliminärt datum för årsmötet är satt till den 8 september 2021 och platsen troligen Danslogen på Norra Berget.

Styrelsen önskar alla en bra sommar men mycket släktkontakter. Glöm inte att fråga efter fotografier, brev och berättelser när ni träffas.