Digitala DNA-möten med Zoom

MGF kommer att tillsammans med DIS-mitt anordna DNA-möten via Zoom med intresserade. Mer information kommer inom kort.
Följande datum gäller (andra torsdagen varje månad) 8 APRIL, 13 MAJ, 10 JUNI