Thords släktskiva

1 thordomslag

På släktforskardagarna i Örebro 2010 släpptes version 2 av Thords släktskiva
Den här skivan innehåller 169 498 personer med arkivlektorn emeritus Thord Bylund databas med samlade släktforskning. Också boken ”Thords tankar”, samt en föreläsning av Thord finns med på skivan.

Observera att uppgifterna på CD-skivan ej är att jämställa med primärkällor. De kan emellertid vara till god hjälp för att bygga upp en stomme av din släkt. Hittar du något intressant bör du alltid kontrollera uppgifterna mot originalböckerna. För att i framtiden kunna rätta felaktigheter ser gärna  MGF att du går in på hemsidan Medelpadsrötter och skickar  in felraporter till oss. (www.genealogi.se/medelpad).

Priset för CD:n är
300 kronor för medlemmar och
350 kronor för icke medlemmar

(portokostnad  tillkommer, 25 kr inom Sverige)

Gör din beställning till
Mari-Anne Bergström 
eller passa på att köpa skivan
på något av föreningens arrangemang.