Temalördag 23 november.

Lördagen den 23 november 2019 har MGF TEMA-lördag.
Intresserade är välkomna till GA-kyrkan i Sundsvall.
En historieföreläsning.
Samling klockan 11:30 i GA-kyrkan Sundsvall.
MGF-värd Åke Johanson.