Uppdatering 2020-08-18 Årsmöte och öppettider m.m.

Styrelsen har beslutat att det planerade årsmötet den 12 september måste framflyttas till obestämt datum. Vi kan inte i dagsläget hitta ett lämpligt forum för att säkerställa deltagarnas säkerhet vad gäller coronaviruset.

Verksamheten på Grönborgsgatan 3 tar sin början onsdagen den 9 september. Som vanligt mellan klockan 18.00 till 21.00. Om det visar sig att ingen besökare kommer före 19.00 så stänger vi lokalen då,
Vi kommer att ha öppet 9/9, 16/9, 23/9 samt 30//9 därefter kommer vi att utvärdera öppethållandet och då avgöra om vi ska fortsätta på samma bana eller om nya regler kommer att gälla. Vi glesar ut mellan borden och fixar så man kan fika på behörigt avstånd mellan varandra. Torsdagarna slopare vi tills vidare.

Den 2 september kommer DIS-Mitt att ha en digital version av onsdagsöppet. Vi återkommer när vi vet mera om detta.

Till vi ses: Ta hand om er, tvätta händerna och håll avståndet.