Sockenskiva med familjeregister för Torp socken

4 torpcd

På släktforskardagarna i Stockholm i augusti 2006 släppte MGF version 1 av Sockenskiva med familjeregister för Torp socken i Medelpad 1500-1900.

Denna CD innehåller personregister för folk som har bott i Torp socken ca 1500-1900.  Förutom personregistret innehåller skivan även annan information som kan vara av  intresse för dem som forskar på Torp bl.a. bomärken, utdrag ur Elfsborgs lösen,  Bygdéns herdaminne för Torp, kartor, historik över kyrkan i Torp, porträtt på  Torpsbor och sockenbeskrivning.

Underlaget till familjeregistret är sammanställt av Kerstin Åkerberg, Norrtälje,  från många olika källor och egen forskning i kyrkoarkiven samt med bidrag från  hjälpsamma Torp forskare. Mycket av de tidiga data kommer från MGFs tidigare CD  produktion så som Medelpad CD och eftersom en stor del av ättlingarna till  kyrkoherden Martinus Laurentii kommer från Torp så finns även data från CD:n  av hans ättlingar som MGF producerat med. Även om CD på vissa grenar innehåller  personer födda framtill 1936, så har inte avsikten varit att få till en  heltäckande kartläggning av personer fram till 1935 utan andelen av personerna  som har bott i socken och finns med på skivan minskar på slutet av 1800-talet  och sjunker kraftigt efter år 1900.

CD:n innehåller 21137 personer uppdelat på 5890 familjer. Ca 15000 av  personerna är födda på 1800-talet.

Priset för CD:n är 200 kronor för medlemmar och 250 kronor för icke medlemmar (portokostnad  tillkommer)

Maila in fel eller beställning till Mari-Anne Bergström

Version Datum Fil Storlek Info
1.01 2006-08-08 Torp 1.01 498 kbyte Ny sida med Hembygdsartikelregister. Ny sida med reklam för MGFs övriga skivor. Ny sida med information om uppdateringssida. Några fler länkar på länksidan. Två nya bilder