Sockenskiva med familjeregister för Sättna socken i Medelpad 1500-1830

5 sattnacd

På släktforskardagarna i Stockholm i augusti 2006 släppte MGF version 1 av Sockenskiva med familjeregister för Sättna socken i Medelpad 1500-1830.

Denna CD innehåller personregister för folk som har bott i Sättna socken ca  1500-1830. Förutom personregistret innehåller skivan även annan information  som kan vara av intresse för dem som forskar på Sättna bl.a. bomärken,  utdrag ur Elfsborgs lösen, Bygdéns herdaminne för Sättna, kartor, porträtt  på Sättnabor och sockenbeskrivning.

Underlaget till familjeregistret är sammanställt av framlidne Folke  Åsén och överfört till data och kompletterat av Gudrun F Brännberg m fl.

CD:n innehåller 8608 personer uppdelat på 2939 familjer. Även om CD:n  på vissa grenar innehåller personer födda framtill 1919, så har inte  avsikten varit att få till en heltäckande kartläggning av personer  fram till dess utan andelen av personerna som har bott i socken och  finns med på skivan minskar på slutet av 1800-talet.

Priset för CD:n är:
200 kronor för medlemmar och
250 kronor för icke medlemmar
(portokostnad  tillkommer)

Maila in fel eller beställning till Mari-Anne Bergström 

Felrättelse
Här kommer vi att lägga upp eventuella felrättningar till denna CD-skiva.

Rättning 1:

Margareta Kristina Karlsson (1877-1950) gift med Johan Einar Eriksson fick fel föräldrar på de första
producerade CD-skivorna. Dessutom var hennes födelsedatum felaktigt, rätt datum är 1877-11-10 i Indal (Y)