Släktforskningens Dag 19 januari

19 januari 2019 är det Släktforskningens Dag och det firar MGF på Medelpadsarkiv. Bland annat kan man, förutom ”vanlig” forskning få information om hur man kan nyttja ArkivDigital i sin forskning. Hur man t.ex hittar släktgårdar på flygfoto. Information kan man även få angående DNA.