MGF-Nytt

Medlemsbladet MGF-Nytt

Redaktör Mattias Denkert

Utkommer med fyra nummer per år.

Medlemmar får gärna bidra med artiklar (stora som små) och bilder.
Redaktören mottar gärna tips på t.ex. bra böcker och intressanta Internet-länkar.

MGF-Nytt har utkommit regelbundet sedan 1980. Under dessa dryga trettio åren har tidningen haft fyra redaktörer; Lennart Lindqvist, Lena Lundin, Hans Engqvist och sittande Mattias Denkert.

Alla nummer från nr 1 år 1980 till nr 1 år 2001 finns utgivna på DVD

2 mgf-nyttcd

Första numret kan du läsa här (klicka på länken nedan: pdf)
1980 nr 1