Medlemskap

Medlemskap i föreningen erhålles genom att årsavgiften betalas in på vårt bankgiro.

  • Ordinarie medlem: 200 kronor/år
  • Familjemedlem: 75 kronor/år
  • Ungdomar upp till 20 år: 75 kronor/år

Föreningens bankgiro: 640 6318

OBSERVERA:
Ange på inbetalningskortet

  • Namn
  • Adress
  • Telefonnummer
  • Eventuell e-postadress
  • Eventuell adress till egen hemsida

Om du betalat via Internet är det vikigt att du tydligt anger
vem avsändaren är och vad betalningen avser.

Har du frågor kring betalningen så kontakta vår kassör Gunilla Englund.
tfn 060-55 22 27 eller 070-515 64 54
E-post till Gunilla