Skivor

Numera säljer MGF sina skivor på USB – kan vara flera skivor på ett USB
CD-skivor säljs så länge lagret räcker

Priset för USB är
1 skiva på ett USB: 200 kronor
2 skivor på ett USB: 350 kronor
3 skivor på ett USB: 500 kronor
På varje USB skickas som bonus samtliga MGF-Nytt sedan starten 1980 i pdf.format.

(Porto tillkommer)

Thords släktskiva
1 thordomslag
Läs mer här


MGF-NYTT  Nr 1 1980 – Nr 1 2010
2 mgf-nyttcd
Läs mer här


Härnösands Gymnasium 1650-1848
3 hgcd
Läs mer här


Sockenskiva med familjeregister för Torp socken i Medelpad 1500-1900
4 torpcd
Läs mer här


Sockenskiva med familjeregister för Sättna socken i Medelpad 1500-1900
5 sattnacd
Läs mer här


Sockenskiva med familjeregister för Tynderö socken i Medelpad 1500-1850
6 tynderocd
Läs mer här


MEDELPAD CD
7 omslag
Familjeregistret för Medelpad 1500-1800
Läs mer här


Martinus Laurentii CD
8 framsida

Ättlingar till kyrkoherden  Martinus Laurentii i Torp, Medelpad.
Läs mer här