Försäljning

Thords släktskiva
1 thordomslag
Läs mer här


MGF-NYTT  Nr 1 1980 – Nr 1 2010
2 mgf-nyttcd
Läs mer här


Härnösands Gymnasium 1650-1848
3 hgcd
Läs mer här


Sockenskiva med familjeregister för Torp socken i Medelpad 1500-1900
4 torpcd
Läs mer här


Sockenskiva med familjeregister för Sättna socken i Medelpad 1500-1900
5 sattnacd
Läs mer här


Sockenskiva med familjeregister för Tynderö socken i Medelpad 1500-1850
6 tynderocd
Läs mer här


MEDELPAD CD
7 omslag
Familjeregistret för Medelpad 1500-1800
Läs mer här


Martinus Laurentii CD
8 framsida

Ättlingar till kyrkoherden  Martinus Laurentii i Torp, Medelpad.
Läs mer här