MGF-Nytt

Får du tidningen på e-post men önskar den i papper (eller vice versa) så kontakta någon i styrelsen.

MGF-Nytt nummer 3 för året har nu gått ut till medlemmarna.
Detta är andra numret som gick ut till flertalet via e-post.
Övriga har som vanligt fått tidningen i en tryckt version.

Genom denna åtgärd sparar vi mycket pengar såväl i tryckkostnad som porto.
Det har också inneburit att tidningen nu trycks i  färg.