MGF-Nytt

MGF-Nytt nummer 2 för året ska ar nu ha nått ut till medlemmarna.
Detta var första numret som gick ut till flertalet via e-post, d.v.s. de som önskat detta.
Övriga har som vanligt fått tidningen i en tryckt version.
Genom denna åtgärd sparar vi mycket pengar såväl i tryckkostnad som porto.
Det har också inneburit att tidningen nu trycksi färg – ett lyft.