MGF-NYTT Nr 1 1980 – Nr 1 2010

MGF-NYTT  Nr 1 1980 – Nr 1 2010

2 mgf-nyttcd

120 nummer av MGF-NYTT Nr 1 1980 – Nr 1 2010

Den här skivan innehåller alla nummer av MGF-NYTT sedan starten till nummer 1 2010 skannade och samlad i en hel pdf-fil eller individuella pdf:er för varje nummer. 120 nummer med sammanlagt 1968 sidor som kan sökas i via fritextsökning.

Priset för CD:n är
200 kronor
(portokostnad  tillkommer, 25 kr inom Sverige)

Gör din beställning till
Mari-Anne Bergström
eller passa på att köpa skivan
på något av föreningens arrangemang.