Medelpad-CD

7 omslag

På släktforskardagarna i Borlänge i augusti 2002 släppte MGF version 2 av Medelpads CD, d.v.s. familjeregistret för Medelpad 1500-1800.

MGF är medveten om att fel kan förekomma på skivan, vilket är oundvikligt med denna faktamassa (det rör sig om ca 60 000 namn).

Priset för CD:n är
300 kronor för medlemmar och
350 kronor för icke medlemmar
(portokostnad  tillkommer)

Maila in fel eller beställning till Mari-Anne Bergström