Historien träder fram ur näringslivsarkiven

Föredrag av Kjell-Åke Hermansson, ordförande i Näringslivsarkivet i Norrland

Tid: Tisdag 23 april, klockan 15.00
Plats: Nordstiernan, Kulturmagasinet
Anmälan till Medelpadsarkiv 060-19 18 75 (begränsat antal platser)

Se länk: Affisch