DNA Painter kurs 25-26 maj

DNA Painter kurs med fördjupning i DNA tekniken.

Kursen hålls helgen 25-26 maj i Sundsvall och på några fler orter via internet.
För att hålla kurskostnaden på 800 kr behövs att 25 personer anmäler sig.

Kursledare är Christina Sagersten
Anmälan så snart som möljligt, dock senast 7 maj

Ytterligare upplysningar: mejla rolf.lusth@gmail.com