Forskarsalen + årsmöte

Forskarsalen stänger för säsongen. Vi har haft onsdagsöppet (med restriktioner) under våren men intresset har inte varit så stort så därför har styrelsen beslutat stänga lite tidigare än vad som sagtss. Vi hoppas på att komma igång med verksamheten efter årsmötet.

Ett preliminärt datum för årsmötet är satt till den 8 september 2021 och platsen troligen Danslogen på Norra Berget.

Styrelsen önskar alla en bra sommar men mycket släktkontakter. Glöm inte att fråga efter fotografier, brev och berättelser när ni träffas.

Digitala DNA-möten med Zoom

MGF kommer att tillsammans med DIS-mitt anordna DNA-möten via Zoom med intresserade. Mer information kommer inom kort.
Följande datum gäller (andra torsdagen varje månad) 8 APRIL, 13 MAJ, 10 JUNI

2021 ett ny släktforskarår (uppdaterad 22 mars)

Styrelsen har nu satt ett preliminärt datum för årsmötet (dubbel sådan 2010 och 2021). Vår förhoppning är att de flesta är vaccinerade till den 8 september. Vi återkommer om plats när vi vet mera.

Trots att föreningen inte kunnat bedriva någon större verksamhet under 2020 så har ju ändå hyra, abonnemang m.m. gett oss utgifter. Det är därför viktigt för föreningens fortlevnad att du som medlem (och gärna nya medlemmar) fortsätter att stötta föreningen och betalar in din medlemsavgiften.

Medlemsavgiften är 220 kronor per år (110 kronor för varje ytterligare familjemedlem med samma adress) och summan sätts in på föreningens bankgiro 640 6318.
Det går också bra att betala med swich: 1236720106.
Observera att om du är ny medlem så vill vi veta: Namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

TACK FÖR DITT MEDLEMSKAP!