DNA Painter kurs 25-26 maj

DNA Painter kurs med fördjupning i DNA tekniken.

Kursen hålls helgen 25-26 maj i Sundsvall och på några fler orter via internet.
För att hålla kurskostnaden på 800 kr behövs att 25 personer anmäler sig.

Kursledare är Christina Sagersten
Anmälan så snart som möljligt, dock senast 7 maj

Ytterligare upplysningar: mejla rolf.lusth@gmail.com

Öppethållande i MGFs lokal

Vi har öppet onsdagar kl 18.00 – 21.00 och torsdagar jämna veckor kl 12.00 – 16.00

Första onsdagen i månaden är DIS-Mitt värd. Övriga tillfällen är MGF ansvarig.
Plats: Grönborgsgatan 3, Sundsvall.

Varje kväll finns en värd från föreningen som informerar om föreningen och eventuellt
kan hjälpa dig i din egen forskning.

Välkommen!

Tycker du att vi borde ha öppet mera?
Får föreningen fler som ställer upp som värdar så skulle vi kunna ha öppet betydligt mer. Känner du för att ställa upp? Kom när vi har öppet så berättar vi vad ett värdskap innebär. Det är inte så betungande som du kanske tror.