Problemlösarlördag

Nu på lördag – 26 april – har du möjlighet att få hjälp med att kanske lösa de frågetecken du har i din forskning. Du kan också få hjälp med problem rörande Disgen.

Experter från såväl MGF som DIS-Mitt finns på plats.

Tid: 11-15.
Plats: Grönborgsgatan 3

Öppethållande i MGFs lokal

Vi har öppet onsdagar kl 18.00 – 21.00 och torsdagar jämna veckor kl 12.00 – 16.00

Första onsdagen i månaden är DIS-Mitt värd. Övriga tillfällen är MGF ansvarig.
Plats: Grönborgsgatan 3, Sundsvall.

Välkommen!

Tycker du att vi borde ha öppet mera?
Får föreningen fler som ställer upp som värdar så skulle vi kunna ha öppet betydligt mer. Känner du för att ställa upp? Kom när vi har öppet så berättar vi vad ett värdskap innebär. Det är inte så betungande som du kanske tror.