Om Hans

Redaktör

Höstaktiviteter

Styrelsen har jobbat för att i tid få ut ett program inför hösten.

  • 5 september öppnar vi föreningslokalen för höstsäsongen.
  • 22 september har vi TEMA-lördag.
    Föreningen vill ju inför Sundsvalls 400-årsjubileum 2021 göra ett familjeregister för staden. Men det  klarar inte styrelsen ensam utan behöver hjälp med bl.a. programmering (Excel) och därför vill vi delge medlemmarna mer i detalj hur vi har tänkt. Se tidigare punkt på denna sida. Du som känner att det skulle vara kul att hjälpa till är välkommen.
  • 27 oktober visar och berättar Jan Eurenius om nyheter i Arkiv Digital.
  • 17 november berättar Hans Gillgren om sågverksfolket på Alnö.
  • 12 december gör vi juluppehåll.

Håll utkik här på hemsidan om det kommer mer gobitar eller om det blivit någon ändring i programmet.

MGF-Nytt

MGF-Nytt nummer 3 för året ska ar nu ha nått ut till medlemmarna.
Detta var första numret som gick ut till flertalet via e-post, d.v.s. de som önskat detta.
Övriga har som vanligt fått tidningen i en tryckt version.
Genom denna åtgärd sparar vi mycket pengar såväl i tryckkostnad som porto.
Det har också inneburit att tidningen nu trycksi färg – ett lyft.

Familjeregister för Sundsvall

Styrelsen arbetar för att sammanställa ett familjeregister för Sundsvall fram t.o.m. 1888.
Förhoppningsvis kan vi i detta register komma ner till stadens grundande 1621.
För registrering i Excel måste vi dock ha hjälp av medlemmar. Vi kommer till hösten att kalla till ett möta angående detta.