Om Hans

Redaktör

ÅRSMÖTE Lördag 23 mars 2019

Datum: Lördagen 23 mars 2019
Tid: Klockan 11.00
Plats: Grönborgsgatan 3, Sundsvall

Efter årsmötet blir det fika och föredrag om betydelsefulla kvinnor från Njurunda. Föredraget hålls av Ulrika Hådén med flera.

Familjeregister för Sundsvall

Styrelsen arbetar för att sammanställa ett familjeregister för Sundsvall fram t.o.m. 1888.
Förhoppningsvis kan vi i detta register komma ner till stadens grundande 1621.
För registrering i Excel måste vi dock ha hjälp av medlemmar. Vi kommer till hösten att kalla till ett möta angående detta.