Om Hans

Redaktör

Kallelse till ÅRSMÖTE.

Torsdagen den 10 mars 2016 har föreningen årsmöte på föreningenlokalen, Grönborgsgatan 3.
Mötet tar sin början klockan 18.00.
Dagordningen finns i det MGF-Nytt som inom kort kommer i din brevlåda. Möteshandligar delas ut på mötet.