Om Hans

Redaktör

Höstaktiviteter

HÖSTAKTIVITETER

På TEMA-lördagarna öppnar lokalen klockan 11.00 och föredraget börjar klockan 12.00. Lokalen är öppen till klockan 15.00 om någon vill stanna kvar efter föredraget.

  • 10 november (Klockan 11-16)
    Arkivens Dag. MGF förgyller Medelpadsarkiv med sin närvaro
  • 17 november
    Hans Gillgren berättar om sågverksfolket på Alnö.
  • 12 december
    Juluppehåll.

Håll utkik här på hemsidan om det kommer mer gobitar eller om det blivit någon ändring i programmet.

MGF-Nytt

Får du tidningen på e-post men önskar den i papper (eller vice versa) så kontakta någon i styrelsen.

MGF-Nytt nummer 3 för året har nu gått ut till medlemmarna.
Detta är andra numret som gick ut till flertalet via e-post.
Övriga har som vanligt fått tidningen i en tryckt version.

Genom denna åtgärd sparar vi mycket pengar såväl i tryckkostnad som porto.
Det har också inneburit att tidningen nu trycks i  färg.

Familjeregister för Sundsvall

Styrelsen arbetar för att sammanställa ett familjeregister för Sundsvall fram t.o.m. 1888.
Förhoppningsvis kan vi i detta register komma ner till stadens grundande 1621.
För registrering i Excel måste vi dock ha hjälp av medlemmar. Vi kommer till hösten att kalla till ett möta angående detta.