Om Hans

Redaktör

Aktiviteter till hösten

Här kommer en kort presentation om vad styrelsen planerar till hösten

Tema-lördagarna
23 September: Öppet Hus för noviser – ett försök att öka medlemsantalet. (kl 11-15)
21 oktober: Kyrkogårdsvandring i Skönsmon med Lars-Olof Högström
18 eller 25 November: Finnbebyggelsen i Medelpad: Föredrag av Maud Westin.