Om Hans

Redaktör

TEMA-lördag 24 oktober

Denna lördag kommer Bernt Fridholm och hans föredrag heter ”Axplock ur Selångers historia”
samt för släktforskare intressanta kartfunktioner i Google Earth

Plats: Grönborgsgatan 3
Tid:  kl 12:00

Lokalen öppen kl 11-15

Välkommen! önskar MGF.