Om Hans

Redaktör

Temalördag: Samer

Lördagen den 23 april har vi en temalördag om samer.
Irene Lahouit Labba (ev någon fler) kommer och berättar om samer och vi får möjlighet att ställa frågor om samernas historia deras traditioner m.m.

Plats: Föreningslokalen på Grönborgsgatan 3
Tid: 12.00 (lokalen öppen 11-15)