Om Hans

Redaktör

Släktforskningens Dag 19 januari

19 januari 2019 är det Släktforskningens Dag och det firar MGF på Medelpadsarkiv. Bland annat kan man, förutom ”vanlig” forskning få information om hur man kan nyttja ArkivDigital i sin forskning. Hur man t.ex hittar släktgårdar på flygfoto. Information kan man även få angående DNA.

Familjeregister för Sundsvall

Styrelsen arbetar för att sammanställa ett familjeregister för Sundsvall fram t.o.m. 1888.
Förhoppningsvis kan vi i detta register komma ner till stadens grundande 1621.
För registrering i Excel måste vi dock ha hjälp av medlemmar. Vi kommer till hösten att kalla till ett möta angående detta.