Om Hans

Redaktör

Trevlig sommar tillönskas alla!

Nu har vi stängt föreningslokalen på Grönborgsgatan 3 för säsongen
och öppnar igen 3 SEPTEMBER.

27 augusti är det städdag ifall någon känner för att hjälpa styrelsen.

Passa på att i sommar besöka släkten och fråga ut dom om gångna tider och låna hem dokument och foton för inskanning. Använd t.ex. inspelningsfunktionen som finns på en del nyare mobiltelefoner och spela in moster Agda 98 år.

Semestertips!

I sommar kan du gå kursen Paleografi – en introduktionskurs till läsning av gamla handstilar den 28/7-1/8 2014. Du får lära sig tyda handstilar från 1700-talet fram till 1900-talets mitt. Dessutom kommer du få kunskap om vilka hjälpmedel det finns på bibliotek och via internet.

Det är kursledare Nils-Göran Nilsson, arkivarie och tidigare forskare och lärare vid Göteborgs Universitet, som under fem dagar kommer dela med sig av sina kunskaper och vägleda ibland gamla texter.

Lär mer om kursen via den här länken: