Om Hans

Redaktör

Temalördag 17 januari

Vad finns för en genealog i KOMMUNARKIVET?
Kommunarkivarie Anders Andersson vid Sundsvalls kommun
kommer och berättar om vad som gömmer sig på hyllmetrarna
i kommunarkivet och Medelpadsarkiv.

Plats: Föreningslokalen, Grönborgsgatan 3
Tid: Öppet 11-15 (Föredraget börjar kl 12.00)