Temalördag: Samer

Lördagen den 23 april har vi en temalördag om samer.
Irene Lahouit Labba (ev någon fler) kommer och berättar om samer och vi får möjlighet att ställa frågor om samernas historia deras traditioner m.m.

Plats: Föreningslokalen på Grönborgsgatan 3
Tid: 12.00 (lokalen öppen 11-15)

Öppethållande i MGFs lokal

Vi har öppet onsdagar kl 18.00 – 21.00 och torsdagar jämna veckor kl 12.00 – 16.00

Första onsdagen i månaden är DIS-Mitt värd. Övriga tillfällen är MGF ansvarig.
Plats: Grönborgsgatan 3, Sundsvall.

Välkommen!

Tycker du att vi borde ha öppet mera?
Får föreningen fler som ställer upp som värdar så skulle vi kunna ha öppet betydligt mer. Känner du för att ställa upp? Kom när vi har öppet så berättar vi vad ett värdskap innebär. Det är inte så betungande som du kanske tror.