Information från årsmötet

Tyvärr var det bara 11 personer som hörsammat kallelsen till årsmötet som hölls i föreningslokalen lördagen den 26 mars: men här kommer en resumé över det viktigaste.
– Efter genomgång av verksamhetsberättelse och budget plus revisorernas uttalande så beviljades styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.
– Motionen om namnbyte på föreningen får p.g.a det låga deltagandet bordläggas till nästa årsmöte.
– Medlemsavgiften oförändrad 220 kronor/110 kronor för familjemedlem. Ungdomar upp till 25 år gratis.
– Kerstin Hjortsberg efterträder Robert Hammarstedt som ordförande (på 1 år)
– Omval på på 2 år för Maria-Anne Bergström (kassör) och Mattias Denkert (redaktör)
– Nyval på 2 år av Görgen Bodén (som blir lokalansvarig) och Anders Holmbom (ledamot)
– Ett år kvar har Hans Engqvist (vice ordförande), Marie-Louise Holm (värd-ansvarig) och Jan-Olof Stämberg (ledamot)
– Nyval på ett år: Eva Larsson (ledamot)
– Revisor: Lillemor Rådbom (1 år). Här är en vakant som styrelsen ska söka efter. Detsamma gäller revisorssuppleant.
– Valberedning blev avhoppade Robert Hammarstedt + Styrelsen.
Efter mötet var det fika med våfflor samt föredrag av Mattias D och Hans E om historiska kartor och lagfarter m.m.