Höstaktiviteter

  • 27 oktober 
    Föreningen vill ju inför Sundsvalls 400-årsjubileum 2021 göra ett familjeregister för staden. Men det  klarar inte styrelsen ensam utan behöver hjälp med bl.a. programmering (Excel) och därför vill vi delge medlemmarna mer i detalj hur vi har tänkt. Se tidigare punkt på denna sida. Du som känner att det skulle vara kul att hjälpa till är välkommen.
  • 17 november
    Hans Gillgren berättar om sågverksfolket på Alnö.
  • 12 december
    Juluppehåll.

Håll utkik här på hemsidan om det kommer mer gobitar eller om det blivit någon ändring i programmet.

MGF-Nytt

Får du tidningen på e-post men önskar den i papper (eller vice versa) så kontakta någon i styrelsen.

MGF-Nytt nummer 3 för året har nu gått ut till medlemmarna.
Detta är andra numret som gick ut till flertalet via e-post.
Övriga har som vanligt fått tidningen i en tryckt version.

Genom denna åtgärd sparar vi mycket pengar såväl i tryckkostnad som porto.
Det har också inneburit att tidningen nu trycks i  färg.