TEMA-lördag 24 februari

Frimurarna
Vi besöker Frimurarna i Sundsvall 24 februari och samlas vid deras lokal i korsningen
Skolhusallén / Köpmangatan (ingång från gården). Vi blir guidare av Jermunn Solem.
Tid: 11.00

Styrelsens planer för våren 2018.

Styrelsens planer för våren 2018.

24 februari
TEMA-lördag. om frimurarna i Sundsvall.
Start klockan 11.00. Samling vid deras lokal i korsningen Skolhusallen / Köpmangatan.

17 mars
ÅRSMÖTET Klockan 11.00
Efter mötet fika och därefter (ca kl 12) information av Bror Holm om St Olof-leden

24 mars (preliminärt)
TEMA-lördag om Sågverksepoken.

14 juni (torsdag)
Vårsäsongen avslutas

Styrelsen jobbar också vidare på arbetet med att göra ett familjeregister för Sundsvall som förhoppningsvis ska vara klart till stadens 400-årsjubileum 2021. I det arbetet kommer vi att behöva hjälp med registreringen. Känner du att det skulle vara något för dig så håll ögonen öppna – vi kommer att kalla till möte någon gång under våren.