Har du betalat årets medlemsavgift?

Har du betalat medlemsavgiften för 2017? Trots att föreningen får bidrag och får in en del slantar på bl.a. försäljning,  så är det medlemsavgiften som är den viktigaste inkomstkällan. Utan medlemmarna dör föreningen.  Är du osäker på om du har betalat så tag kontakt med kassören.

Avgiften är 200 kronor för ordinarie medlem och 75 kronor för ytterligare familjemedlem.
Ungdomar under 20 år har gratis medlemskap.

För avgiften får du bland annat:

  • En föreningslokal där du inte bara har tillgång till olika dataprogram och litteratur utan även träffar andra forskare som du kan hjälpa eller du får hjälp av att lösa olika problem.
  • Möjlighet till utbildningar i ämnen som rör släktforskning som t.ex. grund- och fortsättningskurser och DNA-kurser.
  • Föredrag av intressanta föredragshållare och TEMA-lördagar men skiftande innehåll
  • 4 nummer av medlemsbladet MGF-Nytt med matnyttig information.
  • En hemsida som uppdateras och ger dig viktig information.