TEMA-lördag 24 februari

Frimurarna
Vi besöker Frimurarna i Sundsvall 24 februari och samlas vid deras lokal i korsningen
Skolhusallén / Köpmangatan (ingång från gården). Vi blir guidare av Jermunn Solem.
Tid: 11.00

Styrelsens planer för våren 2018.

Styrelsens planer för våren 2018.

24 februari
TEMA-lördag. om frimurarna i Sundsvall.
Start klockan 11.00. Samling vid deras lokal i korsningen Skolhusallen / Köpmangatan.

17 mars
ÅRSMÖTET Klockan 11.00
Efter mötet fika och därefter (ca kl 12) information av Bror Holm om St Olof-leden

24 mars (preliminärt)
TEMA-lördag om Sågverksepoken.

14 juni (torsdag)
Vårsäsongen avslutas

Styrelsen jobbar också vidare på arbetet med att göra ett familjeregister för Sundsvall som förhoppningsvis ska vara klart till stadens 400-årsjubileum 2021. I det arbetet kommer vi att behöva hjälp med registreringen. Känner du att det skulle vara något för dig så håll ögonen öppna – vi kommer att kalla till möte någon gång under våren.

Öppethållande i MGFs lokal

Vi har öppet onsdagar kl 18.00 – 21.00 och torsdagar jämna veckor kl 12.00 – 16.00

Första onsdagen i månaden är DIS-Mitt värd. Övriga tillfällen är MGF ansvarig.
Plats: Grönborgsgatan 3, Sundsvall.

Varje kväll finns en värd från föreningen som informerar om föreningen och eventuellt
kan hjälpa dig i din egen forskning.

Välkommen!

Tycker du att vi borde ha öppet mera?
Får föreningen fler som ställer upp som värdar så skulle vi kunna ha öppet betydligt mer. Känner du för att ställa upp? Kom när vi har öppet så berättar vi vad ett värdskap innebär. Det är inte så betungande som du kanske tror.