Aktiviteter till hösten

Här kommer en kort presentation om vad styrelsen planerar till hösten
Listan kommer att fyllas på allt eftersom det blir klartecker

Tema-lördagarna har vi nu två klara och en oklar.
September: Oklart
21 oktober: Kyrkogårdsvandring i Skönsmon med Lars-Olof Högström
18 eller 25 November: Finnbebyggelsen i Medelpad: Föredrag av Maud Westin.

Har du betalat årets medlemsavgift?

Har du betalat medlemsavgiften för 2017? Trots att föreningen får bidrag och får in en del slantar på bl.a. försäljning,  så är det medlemsavgiften som är den viktigaste inkomstkällan. Utan medlemmarna dör föreningen.  Är du osäker på om du har betalat så tag kontakt med kassören.

Avgiften är 200 kronor för ordinarie medlem och 75 kronor för ytterligare familjemedlem.
Ungdomar under 20 år har gratis medlemskap.

För avgiften får du bland annat:

  • En föreningslokal där du inte bara har tillgång till olika dataprogram och litteratur utan även träffar andra forskare som du kan hjälpa eller du får hjälp av att lösa olika problem.
  • Möjlighet till utbildningar i ämnen som rör släktforskning som t.ex. grund- och fortsättningskurser och DNA-kurser.
  • Föredrag av intressanta föredragshållare och TEMA-lördagar men skiftande innehåll
  • 4 nummer av medlemsbladet MGF-Nytt med matnyttig information.
  • En hemsida som uppdateras och ger dig viktig information.

Öppethållande i MGFs lokal

Vi har öppet onsdagar kl 18.00 – 21.00 och torsdagar jämna veckor kl 12.00 – 16.00

Första onsdagen i månaden är DIS-Mitt värd. Övriga tillfällen är MGF ansvarig.
Plats: Grönborgsgatan 3, Sundsvall.

Välkommen!

Tycker du att vi borde ha öppet mera?
Får föreningen fler som ställer upp som värdar så skulle vi kunna ha öppet betydligt mer. Känner du för att ställa upp? Kom när vi har öppet så berättar vi vad ett värdskap innebär. Det är inte så betungande som du kanske tror.