Höstaktiviteter

Styrelsen har jobbat för att i tid få ut ett program inför hösten.

 • 5 september
  Föreningslokalen öppnar för höstsäsongen.
 • 22 september
  Jan Eurenius visar och berättar om nyheterna i Arkiv Digital.
  Bland annat det stora arkivet med flygfoton på gårdar, värnpliktskorten samt
  register på Sveriges befolkning 1975. Tag chansen att få svar på alla era frågor rörande Arkiv Digital.
 • 27 oktober 
  Föreningen vill ju inför Sundsvalls 400-årsjubileum 2021 göra ett familjeregister för staden. Men det  klarar inte styrelsen ensam utan behöver hjälp med bl.a. programmering (Excel) och därför vill vi delge medlemmarna mer i detalj hur vi har tänkt. Se tidigare punkt på denna sida. Du som känner att det skulle vara kul att hjälpa till är välkommen.
 • 17 november
  Hans Gillgren berättar om sågverksfolket på Alnö.
 • 12 december
  Juluppehåll.

Håll utkik här på hemsidan om det kommer mer gobitar eller om det blivit någon ändring i programmet.

MGF-Nytt

MGF-Nytt nummer 2 för året ska ar nu ha nått ut till medlemmarna.
Detta var första numret som gick ut till flertalet via e-post, d.v.s. de som önskat detta.
Övriga har som vanligt fått tidningen i en tryckt version.
Genom denna åtgärd sparar vi mycket pengar såväl i tryckkostnad som porto.
Det har också inneburit att tidningen nu trycksi färg – ett lyft.

Familjeregister för Sundsvall

Styrelsen arbetar för att sammanställa ett familjeregister för Sundsvall fram t.o.m. 1888.
Förhoppningsvis kan vi i detta register komma ner till stadens grundande 1621.
För registrering i Excel måste vi dock ha hjälp av medlemmar. Vi kommer till hösten att kalla till ett möta angående detta.

Öppethållande i MGFs lokal

Vi har öppet onsdagar kl 18.00 – 21.00 och torsdagar jämna veckor kl 12.00 – 16.00

Första onsdagen i månaden är DIS-Mitt värd. Övriga tillfällen är MGF ansvarig.
Plats: Grönborgsgatan 3, Sundsvall.

Varje kväll finns en värd från föreningen som informerar om föreningen och eventuellt
kan hjälpa dig i din egen forskning.

Välkommen!

Tycker du att vi borde ha öppet mera?
Får föreningen fler som ställer upp som värdar så skulle vi kunna ha öppet betydligt mer. Känner du för att ställa upp? Kom när vi har öppet så berättar vi vad ett värdskap innebär. Det är inte så betungande som du kanske tror.