Fortsatt stängt på Grönborgsgatan

Styrelsen har tagit beslutet om att vi tyvärr måste ha stängt i vår föreningslokal på Grönborgsgatan 3 även under februari månad. Anledningen är givetvis pandemin.
Vår förhoppning är dock att den snart klingar ut och vi kan öppna i mars.
Håll koll här på exakt datum.
Observera också att föreningsårsmöte är planerad att genomföras lördagen den
26 mars 2022. Notera detta datum i er Agenda.