Årsmöte och öppettider m.m.

Nu börjar man kunna se ljuset i tunneln och styrelsen planerar att ha årsmöte den 12 september. Hur detta möte kommer att gestalta sig kommer vi med information om senare. Antingen blir det möte ”in live” i den mån det kan ske enligt FHM rekommendationer eller så blir det digitalt på något sätt som passar alla.

Verksamheten på Grönborgsgatan 3 tar sin början onsdagen den 2 september. Som vanligt mellan klockan 18.00 till 21.00. Vi glesar ut mellan borden och fixar så man kan fika på behörigt avstånd mellan varandra.

Glädjande är att vi under sommaren har installerat nya datorer. Detta tack vare ett bidrag från kommunen på 40 000 kronor.

Vi förstår att du som medlem saknat MGF-Nytt. Tyvärr har även här coronaviruset spökat för såväl redaktör som tryckning. Dock kommer inom en snar framtid en digital version att distribueras till er som har gett oss en e-postadress.

Till vi ses: Ta hand om er, tvätta händerna och håll avståndet.

Öppethållande i MGFs lokal

Vi har öppet onsdagar kl 18.00 – 21.00 och torsdagar jämna veckor kl 12.00 – 16.00

Första onsdagen i månaden är DIS-Mitt värd. Övriga tillfällen är MGF ansvarig.
Plats: Grönborgsgatan 3, Sundsvall.

Varje kväll finns en värd från föreningen som informerar om föreningen och eventuellt
kan hjälpa dig i din egen forskning.

Välkommen!

Tycker du att vi borde ha öppet mera?
Får föreningen fler som ställer upp som värdar så skulle vi kunna ha öppet betydligt mer. Känner du för att ställa upp? Kom när vi har öppet så berättar vi vad ett värdskap innebär. Det är inte så betungande som du kanske tror.