Kallelse till ÅRSMÖTE.

Torsdagen den 10 mars 2016 har föreningen årsmöte på föreningenlokalen, Grönborgsgatan 3.
Mötet tar sin början klockan 18.00.
Dagordningen finns i det MGF-Nytt som inom kort kommer i din brevlåda. Möteshandligar delas ut på mötet.

Öppethållande i MGFs lokal

Vi har öppet onsdagar kl 18.00 – 21.00 och torsdagar jämna veckor kl 12.00 – 16.00

Första onsdagen i månaden är DIS-Mitt värd. Övriga tillfällen är MGF ansvarig.
Plats: Grönborgsgatan 3, Sundsvall.

Välkommen!

Tycker du att vi borde ha öppet mera?
Får föreningen fler som ställer upp som värdar så skulle vi kunna ha öppet betydligt mer. Känner du för att ställa upp? Kom när vi har öppet så berättar vi vad ett värdskap innebär. Det är inte så betungande som du kanske tror.