Föredrag lördag 16 oktober

16 oktober har MGF två föredrag på föreningslokalen Grönborgsgatan 3.
Det ena är om hur man kan presentera sin forskning och det andra om vad som är på gång inom hembygdsrörelsen.

11.00 Lokalen öppnar
11.30 Jan-Olof Stämberg ger tips på hur man kan presentera sin forskning.
12.30 Fikapaus
13.00 Karl-Ingvar Ångström berättar kring hembygdsrörelsen.