Trevlig sommar tillönskas alla!

Nu har vi stängt föreningslokalen på Grönborgsgatan 3 för säsongen
och öppnar igen 3 SEPTEMBER.

27 augusti är det städdag ifall någon känner för att hjälpa styrelsen.

Passa på att i sommar besöka släkten och fråga ut dom om gångna tider och låna hem dokument och foton för inskanning. Använd t.ex. inspelningsfunktionen som finns på en del nyare mobiltelefoner och spela in moster Agda 98 år.

Semestertips!

I sommar kan du gå kursen Paleografi – en introduktionskurs till läsning av gamla handstilar den 28/7-1/8 2014. Du får lära sig tyda handstilar från 1700-talet fram till 1900-talets mitt. Dessutom kommer du få kunskap om vilka hjälpmedel det finns på bibliotek och via internet.

Det är kursledare Nils-Göran Nilsson, arkivarie och tidigare forskare och lärare vid Göteborgs Universitet, som under fem dagar kommer dela med sig av sina kunskaper och vägleda ibland gamla texter.

Lär mer om kursen via den här länken:

Öppethållande i MGFs lokal

Vi har öppet onsdagar kl 18.00 – 21.00 och torsdagar jämna veckor kl 12.00 – 16.00

Första onsdagen i månaden är DIS-Mitt värd. Övriga tillfällen är MGF ansvarig.
Plats: Grönborgsgatan 3, Sundsvall.

Välkommen!

Tycker du att vi borde ha öppet mera?
Får föreningen fler som ställer upp som värdar så skulle vi kunna ha öppet betydligt mer. Känner du för att ställa upp? Kom när vi har öppet så berättar vi vad ett värdskap innebär. Det är inte så betungande som du kanske tror.