Höstaktiviteter

HÖSTAKTIVITETER

På TEMA-lördagarna öppnar lokalen klockan 11.00 och föredraget börjar klockan 12.00. Lokalen är öppen till klockan 15.00 om någon vill stanna kvar efter föredraget.

  • 10 november (Klockan 11-16)
    Arkivens Dag. MGF förgyller Medelpadsarkiv med sin närvaro
  • 17 november
    Hans Gillgren berättar om sågverksfolket på Alnö.
  • 5 december
    Vi stänger eftersom julen står för dörren.

Håll utkik här på hemsidan om det kommer mer gobitar eller om det blivit någon ändring i programmet.

MGF-Nytt

Får du tidningen på e-post men önskar den i papper (eller vice versa) så kontakta någon i styrelsen.

MGF-Nytt nummer 3 för året har nu gått ut till medlemmarna.
Detta är andra numret som gick ut till flertalet via e-post.
Övriga har som vanligt fått tidningen i en tryckt version.

Genom denna åtgärd sparar vi mycket pengar såväl i tryckkostnad som porto.
Det har också inneburit att tidningen nu trycks i  färg.

Familjeregister för Sundsvall

Styrelsen arbetar för att sammanställa ett familjeregister för Sundsvall fram t.o.m. 1888.
Förhoppningsvis kan vi i detta register komma ner till stadens grundande 1621.
För registrering i Excel måste vi dock ha hjälp av medlemmar. Vi kommer till hösten att kalla till ett möta angående detta.

Öppethållande i MGFs lokal

Vi har öppet onsdagar kl 18.00 – 21.00 och torsdagar jämna veckor kl 12.00 – 16.00

Första onsdagen i månaden är DIS-Mitt värd. Övriga tillfällen är MGF ansvarig.
Plats: Grönborgsgatan 3, Sundsvall.

Varje kväll finns en värd från föreningen som informerar om föreningen och eventuellt
kan hjälpa dig i din egen forskning.

Välkommen!

Tycker du att vi borde ha öppet mera?
Får föreningen fler som ställer upp som värdar så skulle vi kunna ha öppet betydligt mer. Känner du för att ställa upp? Kom när vi har öppet så berättar vi vad ett värdskap innebär. Det är inte så betungande som du kanske tror.